SLUŽBENI GLASNIK

UPUTE KANDIDATIMA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Sukladno članku 19. odnosno članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje, objavljuje slijedeće     UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SOPJE  …

Details

Zapisnik Povjerenstva za provedbu oglasa

U  privitku se nalazi ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJEM U JUO OPĆINE SOPJE

Details

NATJEČAJ za prijem u radni odnos JUO Općine Sopje

Niže su objavljeni  dokumenti vezani za Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ – Općina Sopje srpanj.2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja SRPANJ 2017 Upute i obavijesti kandidatima prijavljenim na oglas na određeno vrijeme 7-2017

Details

Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području OPĆINE SOPJE – porez na nekretnine

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave  (Općina Sopje), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018….

Details

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

U nastavku se nalazi:   Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja – mrtvačnica JOSIPOVO   Gradnja mrtvačnice obuhvaća građevinske radove i uređenje okoliša.

Details

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SOPJE

P O Z I V na dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje – (bagatelna nabava)   Poštovani, Molimo zainteresirane poslovne subjekte da nam dostave svoje ponude za predmet bagatelne nabave – izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Sopje Klasa:351-01/17-01/03; Ur.broj: 2189/10-01-17-01 od 19.travnja 2017.godine. Plan gospodarenja otpadom…

Details

Objava rezultata Izbora za načelnika Općine Sopje

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SOPJE   KLASA: 013-01/17-01/05 URBROJ: 2189/10-05-17-03 Sopje, 04.06.2017.   Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Sopje 4. lipnja 2017., Općinskog izborno povjerenstvo…

Details

OBJAVA Općinskog izbornog povjerenstva

Poštovani, Sukladno Zahtjevu Hrvatske stranke prava – HSP za odustajanje od prihvaćene kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća Općine Sopje, Općinsko izborno povjerenstvo riješilo je kao u privitku. S poštovanjem, OIP Sopje   OpcinaSopje_04120

Details

O B A V I J E S T kandidatima/kandidatkinjima prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 14.travnja 2017. Godine u Narodnim Novinama br. 37/2017 i na web stranici Općine Sopje, za prijam u službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, na radna mjesta:   Viši upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme –…

Details

OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA Virovitičko-podravska županija Općina Sopje Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-01/17-01/03 URBROJ: 2189/10-03-17-09 Sopje, 26. travanj 2017.   OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja   Povjerenstvo za provedbu oglasa (Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, na radna mjesta: 1. Viši upravni referent – 1 izvršitelj…

Details