SLUŽBENI GLASNIK

OBAVIJEST kandidatima / kandidatkinjama za zapošljavanje u JUO Općine Sopje

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja prijavljenih na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje uspješno su prošli slijedeći kandidati / kandidatkinje: VIŠI UPRAVNI REFERENT: Josip Mareković, Maja Antolović, Ivana Grgić, Mirela Rastija. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Ivana Karafa, Kristina Benković, Mirela Rastija. Sukladno Oglasu, a prema…

Details

Odluka o odabiru Ponuditelja za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 40. Statuta Općine Sopje (“Službeni glasnik općine Sopje” broj 1/13 i 2/14) u skladu s pozivnim  natječajem za dostavu ponuda za Uslugu izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje, Općinski načelnik…

Details

UPUTE KANDIDATIMA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Sukladno članku 19. odnosno članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje, objavljuje slijedeće     UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SOPJE  …

Details

Zapisnik Povjerenstva za provedbu oglasa

U  privitku se nalazi ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJEM U JUO OPĆINE SOPJE

Details

SLUŽBENI GLASNIK br. 4-2017

Na nižem linku možete preuzeti: SLUŽBENI GLASNIK 04-2017

Details

NATJEČAJ za prijem u radni odnos JUO Općine Sopje

Niže su objavljeni  dokumenti vezani za Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ – Općina Sopje srpanj.2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja SRPANJ 2017 Upute i obavijesti kandidatima prijavljenim na oglas na određeno vrijeme 7-2017

Details

Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području OPĆINE SOPJE – porez na nekretnine

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave  (Općina Sopje), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018….

Details

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

U nastavku se nalazi:   Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja – mrtvačnica JOSIPOVO   Gradnja mrtvačnice obuhvaća građevinske radove i uređenje okoliša.

Details

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SOPJE

P O Z I V na dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje – (bagatelna nabava)   Poštovani, Molimo zainteresirane poslovne subjekte da nam dostave svoje ponude za predmet bagatelne nabave – izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Sopje Klasa:351-01/17-01/03; Ur.broj: 2189/10-01-17-01 od 19.travnja 2017.godine. Plan gospodarenja otpadom…

Details

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SOPJE br. 3-2017

Na nižem linku objavljen je SLUŽBENI GLASNIK 03-2017

Details