Dobrodošli na stranice OPĆINE SOPJE
Čuvamo našu tradiciju
Njegujemo narodne običaje
Stvaramo turističke sadržaje
Potićemo zdrav život kroz sport
Surađujemo s susjedima
Kreiramo zabavne sadržaje
Pomažemo rad udruga